Användarvillkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundbestämmelser

(1) Följande villkor gäller för kontrakten, som du slutar med oss som leverantör (Sabine Rauch och Carl-Olof Svensson) via webbplatsen holistictherapy.school. Om inte annat överenskommits motsägs införandet av dina egna villkor.

(2) En konsument i den mening som avses i följande regler är varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som när de avslutar en juridisk transaktion utövar sin oberoende professionella eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av digitala instruktionsvideor.

(2) Så snart respektive produkt publiceras på vår hemsida lämnar vi in ett bindande erbjudande om att ingå ett kontrakt på de villkor som anges i artikelbeskrivningen. 

(3) Kontraktet ingås via online kundvagnssystem enligt följande:
Varorna avsedda för inköp placeras i "kundvagnen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ringa upp "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har öppnat sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, kommer all orderinformation att visas igen på orderöversiktssidan.

Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalningsmetod kommer du antingen till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så omdirigeras du till webbplatsen för leverantören av snabbbetalningssystemet.
Om du vidarebefordras till respektive snabbbetalningssystem gör du lämpligt val eller anger dina uppgifter där. Slutligen skickas du tillbaka till orderöversiktssidan i vår onlinebutik.

Innan du skickar ordern har du möjlighet att kontrollera alla detaljer igen, ändra dem (även via "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller att avbryta köpet.
Genom att lämna ordern med knappen "order med skyldighet att betala" förklarar du rättsligt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående automatiseras delvis via e-post. Du måste därför försäkra dig om att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställd och i synnerhet inte förhindras av spamfilter.

§ 3 Särskilda avtal om de erbjudna betalningsmetoderna

(1) Betalning via Klarna Checkout
I samarbete med Klarna erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna:

  • Klarna faktura: Betalas inom 14 dagar efter fakturadatum. Fakturan utfärdas när varorna skickas och skickas via e-post. Du hittar faktureringsvillkoren här.
  • Klarna-avbetalningsköp: Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala för ditt köp i månadsbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (men minst 6,95 EUR). Du hittar mer information om Klarna-avbetalning inklusive allmänna villkor och europeisk standardinformation för konsumentkrediter här.
  • Omedelbar banköverföring
  • Kreditkort (Visa / Mastercard)
  • Direktbetalning
Betalningsalternativen erbjuds som en del av Klarna Checkout. Du hittar mer information och användarvillkoren för Klarna Checkout här. Du får allmän information om Klarna här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med
med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy behandlad.


§ 4 rätt till kvarhållning, Behållning av titel

(1) Du kan endast utöva rätten att hålla kvar om det handlar om anspråk från samma avtalsförhållande.

(2)  Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3)  Om du är företagare gäller även följande:

a) Vi förbehåller oss rätten till varorna tills alla fordringar från det nuvarande affärsförhållandet har lösts i sin helhet. Före överlåtelsen av äganderätten till varorna med förbehåll för äganderätten är pantsättning eller säkerhetsöverföring inte tillåtet.

b) Du kan sälja varorna under den vanliga verksamheten. I det här fallet tilldelar du oss alla fordringar på det fakturabelopp som du samlar på dig vid återförsäljningen, vi accepterar uppdraget. Du har vidare behörighet att samla in fordran. Men om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser på rätt sätt förbehåller vi oss rätten att själv ta ut anspråket.

c) Om de reserverade varorna kombineras och blandas förvärvar vi det gemensamma ägandet av den nya artikeln i förhållandet mellan faktureringsvärdet för de reserverade varorna och de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frigöra de värdepapper som vi har rätt till på din begäran i den mån det realiserbara värdet av våra värdepapper överstiger kravet på att vara säkrat med mer än 10%. Valet av de värdepapper som ska frigöras är vårt ansvar.


§ 5 garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Som konsument uppmanas du att kontrollera artikeln för fullständighet, uppenbara brister och transportskador omedelbart efter leverans och att meddela oss och transportören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det påverkar detta inte dina lagstadgade garantianspråk.

(3) Om du är företagare gäller följande i avvikelse från ovanstående garantiregler:

a)  Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överensstämmande som kvaliteten på artikeln, men inte andra reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b)  Vid fel garanterar vi, efter vårt val, antingen reparation eller efterföljande leverans. Om eliminering av defekten misslyckas kan du antingen begära prisreduktion eller återkalla kontraktet. Åtgärdande av brister anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, såvida inget annat uppstår, särskilt på grund av artikelns art eller defekten eller andra omständigheter. I händelse av reparationer behöver vi inte bära de ökade kostnaderna som uppstår vid leveransen av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att leveransen inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c)  Garantiperioden är ett år från leveransdatum. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:


- medfört skada som tillskrivs oss från skada på liv, kropp eller hälsa och annan skada som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet;
- så långt vi bedrägligt har dolt felet eller har gett en garanti för varans kvalitet;
- för saker som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess defekt;
- I händelse av rättsliga anspråk som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 6 Lagval

(1)  Tysk lag tillämpas. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån detta inte avlägsnar skyddet genom obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten är vanligt bosatt (gynnsamhetsprincip).

(2)  Bestämmelserna i FN: s försäljningslag gäller uttryckligen inte.

II Kundinformation

1. Säljarens identitet

Sabine Rauch och Carl-Olof Svensson 
SR holistic therapy education GmbH
Rindberg 20: e
94505 Bernried
Tyskland
E-post: sabine.rauch@holistictherapy.school 


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om upprättandet av kontraktet

De tekniska stegen för avtalets ingående, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Avtalets ingående" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstext

3.1. Kontraktsspråk är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela texten i kontraktet. Innan beställningen skickas via online-kundvagnssystemet kan kontraktsdata skrivas ut eller sparas elektroniskt med webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har mottagit beställningen skickas orderuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren igen till dig via e-post.

3.3. För förfrågningar om erbjudanden utanför online-kundvagnssystemet får du all kontraktsinformation som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Viktiga egenskaper hos produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos varorna och / eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. Priserna i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna representerar de totala priserna. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och bärs av dig dessutom, såvida inte gratis leverans har lovats.

5.3. Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för uppstå, t.ex. Tullar, skatter eller penningöverföringsavgifter (banköverföringsavgifter eller valutakostnader) som du är ansvarig för. 

5.4. Eventuella kostnader för överföring av pengar (kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter) bärs av dig i de fall leveransen sker till en EU-medlemsstat, men betalningen har initierats utanför Europeiska unionen.

5.5 De tillgängliga betalningsmetoderna visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska betalningskraven från det ingående avtalet betalas omedelbart.


6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransrestriktioner kan hittas under motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2. Såvitt du är en konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det som säljs under transporten endast överförs till dig när varorna överlämnas, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du oberoende har beställt ett transportföretag som inte har nämnts av entreprenören eller någon annan person som utsetts för att utföra transporten.

Om du är företagare är leverans och leverans på egen risk.
svenska sv