Coach för livssamarbete

 

 

 

Coach för livssamarbete®-Träningskoncept: (200 timmars total träning)

Die Life Cooperation Coach® -Träning är en nyutvecklad hälsocoaching ur ett helhetsperspektiv. Medicinsk kunskap från Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och Ayurvedamedicin, samt kunskap från empirisk medicin och uråldriga visdomstraditioner, kombinerades med de senaste rönen från kvantfysik, epigenetik och psykosyntes.   

Målet med denna utbildning är fysisk, emotionell och mental hälsa och välbefinnande ur ett medicinskt och psykologiskt perspektiv. Specialister inom integrativ medicin och naturmedicin, TCM, psykologi, mindfulness, idrottspsykologi och psykosyntes har utformat denna utbildning.   

En specialutvecklad BICOM ingår också i utbildningen®- Bioresonansbehandling för att balansera energetiska blockeringar orsakade av miljöstress. 

 

Instruktör: 

Dr. med. Sabine Rauch, specialist i allmänmedicin, naturmedicin, akupunktur, homeopati, kiroterapi. 25 års erfarenhet av integrativ medicin, BICOM®-Instruktör, LCC®-Tränare.

Carl Olof Svensson, 21 års erfarenhet som BICOM®-Instruktör och BICOM® - Terapeut, Fitness- och Sport-tränare, LCC®- Tränare 

Torbjörn Josefsson (PhD), psykolog, PhD i mindfulness, lärare i mindfulness i professionell idrott, lärare vid Högskolan i Halmstad, Sverige

 

Begrepp:  

 • Första utbildningen: ansikte mot ansikte seminarium 1,5 dag (12 timmar) i samarbete med Regumed® 
 • ytterligare 120 timmar (uppdelat i 6 nivåer, var och en med 2-3 onlineutbildningsseminarier och ett ansikte mot ansikte seminarium per år. Total utbildningslängd 2-3 år)
 • 68 timmar praktiskt arbete (fallstudier) och handledning 
 • Du kan arbeta som coach med de kunskaper du redan har lärt dig under din utbildning.  

Utbildningens innehåll:

1.) Förebyggande genom BICOM® Behandling och livsstilsförändringar (12 timmar) i samarbete med Regumed®

 •  Människokroppens struktur ur energimedicinens perspektiv
 •  Vad menas med Qi / Prana? 
 •   Konceptet: Förklaring av hur man går tillväga med materialen
 •  5 steg till ett hälsosamt liv
 •  BICOM® – behandling som en del av förebyggande och hälsovård
 •  Förklaring av 5 element teorin från TCM
 •  Hatha Yoga
 •  5 näringselement
 •  Övningar och livsstilsförändringar (yoga, andningsövningar, stressreducering, meditationer)

 

2.) Livsstilsförändringar och den fysisk-emotionella nivån (20 timmar)

 • Grundläggande kunskaper om kvantfysik, epigenetik och energimedicin
 • Människokroppens struktur ur energimedicinens perspektiv
 • Vad menas med den fysiska-emotionella nivån?
 • Medvetande och bioresonans
 • Grundläggande kunskap om psykosyntes: Roberto Assagioli och hans koncept
 • Grundwissen in mindfulness (Torbjörn Josefsson, PhD, Psychologe) 

 

3.) Livsstilsförändringar och den känslomässiga nivån: Hur får du känslor under kontroll? (20 timmar)

 • Egot och jaget
 • Mer om psykosyntes 
 • Hur hittar jag mig själv? 
 • Don Miguel Ruiz 4 löften 
 • Övningar för känslokontroll

4.) Den mentala nivån Del 1: Hur du kontrollerar dina tankar (20 timmar) 

 • Avslöja gamla tankemönster och mentala blockeringar
 • Närvaro här och nu
 • Tro och placebo, medvetenhet och uppmärksamhet
 • Utveckling av viljestyrka
 • Övningar för att kontrollera den mentala nivån

 

5.) The Mental Plane Del 2: Hur du kontrollerar dina tankar (20 timmar)

 • Energi och information. Begrepp om energisk healing
 • Mind Power: Hur du kan påverka ditt liv
 • Övningar för att träna ditt sinne och viljestyrka
 • kreativitet

 

6.) Den andliga nivån: Del 1 (20 timmar) 

 • Kunskapen om de gamla visdomstraditionerna
 • Människan och hennes miljö
 • Livets och naturens universella lagar 
 • Humanitära egenskaper

 

7.) Den andliga nivån: Del 2 (20 timmar)

 • Grundläggande kunskap om de 7 typerna från psykosyntes/7 strålar
 • Meningen med livet och hur du hittar ditt syfte med livet
 • Liv och död: en oändlig berättelse
 • Life Cooperation® och service till samhället

 

Kontakta vårt serviceteam för mer information. Vi ser fram emot att se dig!

svenska sv