Life Cooperation coach

 

 

 

Life Cooperation coach®-Utbildningskoncept: (200 timmars total träning)

Life Cooperation coach® -utbildningen är en nyutvecklad hälsocoaching ur en helhetssynpunkt. Medicinsk kunskap från traditionell kinesisk medicin (TCM) och ayurvedisk medicin, liksom kunskap från empirisk medicin och forntida visdomstraditioner kombinerades med de senaste resultaten från kvantfysik, epigenetik och psykosyntes.   

Syftet med denna träning är fysisk, emotionell och mental hälsa och välbefinnande ur medicinsk och psykologisk synvinkel. Specialister inom integrativ medicin, naturmedicin, TCM, psykologi, mindfulness, idrottspsykologi och psykosyntes designade denna utbildning.   

En del av utbildningen är också en specialutvecklad BICOM®- Bioresonansbehandling för att kompensera för energiska blockeringar orsakade av miljöbelastningar. 

 

Instruktör: 

Dr. med. Sabine Rauch, Specialist inom allmänmedicin, naturopati, akupunktur, homeopati, kiroterapi. 25 års erfarenhet av integrativ medicin, BICOM®- Instruktör, LCC®-Tränare.

Carl Olof Svensson, 21 års erfarenhet som BICOM®-utbildare och BICOM® - Terapeut, fitness- och sporttränare, LCC®- utbildare 

Torbjörn Josefsson (PhD), Psykolog, doktorsexamen i mindfulness, lärare i mindfulness i professionell sport, lärare vid Halmstads Högskola

 

Begrepp:  

 • Första utbildningen: närvaroseminarium 1,5 dagar (12 timmar) i samarbete med Regumed® 
 • ytterligare 120 timmar (uppdelad i 6 nivåer, var och en med 2 online-utbildningsseminarier och ett praktiskt-seminarium för dessa online seminarium per år. Total utbildningstid 2-3 år)
 • 68 timmars praktiskt arbete (fallstudier) med handledning 
 • Även under träningen kan du arbeta som coach med den kunskap du redan har lärt dig.  

Utbildningsinnehåll:

1.) Hälso förebyggande tillsammans med BICOM®-behandling och livsstilsförändringar (12 timmar) i samarbete med Regumed®

 •  Människokroppens struktur ur energimedicinens perspektiv
 •  Vad är Qi / Prana? 
 •   Konceptet: Förklaring av hur man går vidare informationsmaterialet till klienterna
 •  5 steg till ett hälsosamt liv
 •  BICOM® - behandling som en del av förebyggande hälsovård
 •  Förklaring av 5 elementsteorin från TCM
 •  Hatha yoga
 •  Näring med syn från Kinesisk medicin
 •  Övningar och livsstilsförändringar (yoga, andningsövningar, stressreducering, meditationer)

 

2.) Livsstilsförändringar och den fysiskt-emotionella nivån (20 timmar)

 • Grundläggande kunskaper från kvantfysik, epigenetik och energimedicin
 • Människokroppens struktur ur energimedicinens perspektiv
 • Vad är den fysiskt-emotionella nivån?
 • Medvetenhet och bioresonans
 • Grundläggande kunskap om psykosyntes: Roberto Assagioli och hans koncept
 • Grundläggande kunskaper i mindfulness (Torbjörn Josefsson, doktor, psykolog) 

 

3.) Livsstilsförändringar och den emotionella nivån: Hur tar du kontroll över känslorna? (20 timmar)

 • Självet och jaget
 • Mer om psykosyntes 
 • Hur hittar jag mig själv? 
 • De 4 grundstenarna från Don Miguel Ruiz 
 • Övningar för att kontrollera känslor

4.) Tankelivet del 1: Hur du styr dina tankar (20 timmar) 

 • Ta bort gamla tankemönster och mentala blockeringar
 • Närvaro här och nu
 • Tro och placebo, medvetenhet och uppmärksamhet
 • Utveckling av viljestyrka
 • Övningar för att kontrollera tankelivet

 

5.) Tankelivet del 2: Hur du styr dina tankar (20 timmar)

 • Energi och information. Energiska helande begrepp
 • Tankekraft: Hur du påverkar ditt liv
 • Övningar för att träna tankens och viljestyrkan
 • Kreativitet

 

6.) Den andliga nivån: Del 1 (20 timmar) 

 • Kunskapen om de forntida visdomstraditionerna
 • Människan och hans miljö
 • De universella livslagarna och naturen 
 • Humanitära egenskaper

 

7.) Den andliga nivån: Del 2 (20 timmar)

 • Grundläggande kunskap om de 7 typerna från psykosyntes / 7 strålar
 • Livets mening och hur man hittar sitt livs syfte
 • Liv och död: en oändlig historia
 • Life Cooperation® och service till samhället

 

Vänligen kontakta vår för mer information Serviceteam. Vi ser fram mot att höra från dig!

svenska sv