Ångerrätt

Ångerrätt 
(En konsument är varje fysisk person som gör en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet.)

Ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från dagen


- på vilken du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har eller har tagit över varorna, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enhetlig beställning och dessa levereras eller kommer att levereras enhetligt;

- på vilken du eller en tredje part som du har valt, som inte är transportören, har eller har tagit i besittning av de sista varorna, förutsatt att du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;

- på vilken du eller en tredje part som du har valt, och som inte är transportören, har eller har tagit i besittning av den sista delförsändelsen eller den sista föremålet, förutsatt att du har beställt varor som levereras i flera delleveranser eller delar;

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (SR holistic therapy education GmbH)med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din anmälan om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.

Konsekvenser av tillbakadragande

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.


Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du har varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal som ska returneras eller överlämnas. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för eventuella värdeförluster om varorna beror på hantering av varorna som inte är nödvändigt för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Orsaker till uteslutning eller upphörande

Ångerrätten gäller inte för kontrakt


- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkning av vilka ett individuellt val eller bestämning av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov,

- för leverans av varor som snabbt kan förstöra eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

- för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades när avtalet ingicks, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;

- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.

Ångerrätten upphör för tidigt i fall av kontrakt

- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydd eller hygien om deras försegling har tagits bort efter leverans,

- för leverans av varor om de var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin natur,

- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i ett förseglat paket, om förseglingen har tagits bort efter leverans.
svenska sv