BICOM bioresonans

BICOM bioresonans:
 
Bioresonance är ett biofysiskt test- och terapimetod. Liksom akupunktur eller homeopati tillhör det området kompletterande medicin och är ett användbart tillskott till konventionell medicin.
 
Metoden har testats för allergier i över 30 år och används i över 90 länder. Totalt 6800 läkare, 6600 naturläkare, 770 tandläkare, 730 veterinärer och 300 veterinärer använder BICOM-metoden som en kompletterande läkemedelsmetod.
 
Carl Olof Svensson har varit utbildad BICOM-terapeut sedan 1999 och Dr. med. Sabine Rauch har arbetat med BICOM-enheten sedan 2004 som en del av ett helhetskoncept. 
 
Före behandlingen bestäms det nuvarande hälsotillståndet bland annat genom en detaljerad anamnes och steget med eventuella tidigare upptäckter, samt alla nödvändiga konventionella diagnostiska procedurer. Sedan finns det en energisk diagnos och en bestämning av de energiska belastningarna. Terapeuten bildar således en bild av patientens övergripande tillstånd, både ur ett konventionellt medicinskt perspektiv och ur ett energemedicinskt perspektiv. 
 
En behandling tar cirka 45 minuter. Patienten är ansluten till enheten via applikatorer och kan sitta eller ligga avslappnad. Behandlingen är smärtfri, mild och fri från allvarliga biverkningar. I sällsynta fall kan det finnas korta initiala försämringar, som liknar homeopati. Dessa är dock lätta att kontrollera och försvinner snabbt. De är en del av en helhetsläkningsprocess.
 
BICOM-metoden kan inte bara användas vid behandling utan också mycket bra för förebyggande. Här är det en del av ett helhetskoncept tillsammans med dig Hälsocoaching
svenska sv